Adam Rajczyba

Urodził się w 1965 roku w Głogowie, jednak od dzieciństwa związany jest z Wrocławiem. Pierwsze kroki muzyczne stawiał u Edmunda Kajdasza śpiewając we wrocławskim chórze dziecięcym „Wrocławskie Skowronki”. Systematyczną naukę muzyki rozpoczyna późno w Szkole Muzycznej II st. na wydziale wokalnym, a następnie kontynuuje studia we wrocławskiej Akademii Muzycznej na wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Muzykoterapii i Teorii muzyki w zakresie dyrygentury pod kierunkiem prof. Marka Pijarowskiego.

Był stypendystą ministra Kultury i Sztuki w latach 1993/94. Współpracował z większością wrocławskich zespołów, m.in.: jako muzyk kameralista w Ośrodku Radiowo-Telewizyjnym we Wrocławiu, jako chórzysta w: Cantores Minores Wratislaviensis, Chórze Polskiego Radia i Telewizji we Wrocławiu, Operze. W latach 2000-2005 był dyrygentem Kameralnego Chóru Męskiego „Cantilena”.

Od 1999 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Cappella Ecumenica. Jest jednym z założycieli jedynego w Polsce Towarzystwa Bachowskiego oraz Towarzystwa Wagnerowskiego. W Towarzystwie Bachowskim pełni funkcje sekretarza. Jest organizatorem konkursów muzycznych dla młodzieży. Od kilku lat swój czas wiąże także z publicystyką i krytyką muzyczną jako recenzent wydarzeń kulturalnych. Wśród ostatnich aktywności należy także wymienić muzyczną działalność wydawniczą.